BIỆT THỰ THÔNG MINH fpt city với nhiều loại diện tích, nhiều hướng, nằm trong khu vực có cảnh quan đẹp, sông có, kênh có. BIỆT THỰ THÔNG MINH fpt city gốm các khu như khu biệt thự r1, khu biệt thự r2, khu biệt thự r3 với thiết kế khác biệt là những khu khép kin về An Ninh

BIỆT THỰ KHU R1

BIỆT THỰ KHU R1 nằm trong khu đô thi FPT CIty Đà Nẵng với các diện tích khá lớn từ 415m2 đến 800m2.
ĐỘ cao xây dựng BIỆT THỰ KHU R1 không quá 3 tâng làm cho khu vực trở lên đẳng cấp và đánh sống, với bất cự biệt thự nào đề sở hữu mặt đường và sau lưng là mặt thoáng với tầm nhìn rộng đưa cả thiện nhiên vào nhà bạn

BIỆT THỰ KHU R2

BIỆT THỰ KHU R2 nằm trong khu đô thi FPT CIty Đà Nẵng với các diện tích phổ biến là 300m2
ĐỘ cao xây dựng BIỆT THỰ KHU R2 không quá 3 tâng làm cho khu vực trở lên đẳng cấp và đánh sống, với bất cự biệt thự nào đề sở hữu mặt đường và sau lưng là mặt thoáng với tầm nhìn rộng đưa cả thiện nhiên vào nhà bạn

BIỆT THỰ KHU R3

BIỆT THỰ KHU R3 nằm trong khu đô thi FPT CIty Đà Nẵng với các diện tích phổ biến là 150m2
ĐỘ cao xây dựng BIỆT THỰ KHU R3 không quá 3 tâng làm cho khu vực trở lên đẳng cấp và đánh sống, với bất cự biệt thự nào đề sở hữu mặt đường và sau lưng là mặt thoáng với tầm nhìn rộng đưa cả thiện nhiên vào nhà bạn